Biologiska fynd pekar på somatogenes.

Immunstörningar kan förklara kronisk trötthetssyndrom.

 

Sammanfattat

Myalgisk encefalomyelit (ME) och kronisk trötthetssymtom (CFS) är olika namn
på ett sjukdomstillstånd, som är etablerat inom medicinen sedan 1994 (diagnosnummer G93.3).
Vid ME/CFS föreligger en rad av symtom; dominerande är långdragen sjuklig trötthet och
utmattningskänsla som inta går att vila bort. Sjukdomen kan debutera efter infektion
och/eller stressande omgivningsfaktorer, men ibland finns ingen känd utlösande faktor.
Tröttheten och utmattningen kommer smygande.
Försämringsperioden kan utlösas av infektioner, perioder av sömnbrist och andra
typer av stressbelastningar. Även lindrig ansträngning utlöser sjukdomskänsla
och ökning av symtom.Syndromet kan ge funktionsstörning av så allvarlig grad att
deltidsarbete eller ibland hel sjukersättning måste övervägas.

Makroförlopp
ME/CFS kan debutera efter en belastning, vanligast en virus- eller bakterieinfektion. Andra
uppfattade riskfaktorer för sjukdomens debut är omfattande kirurgiska ingrepp, svår förlossning
kraftig stress. Efter en ibland smygande debut kan symtomen förvärras men når som
regel efter månader, ibland år, en platå. Man ser sällan spontanläkning.
Tröttheten uppfattas av patienten som sjuklig och går inte att vila bort.

Mikroförlopp
Symtomens allvarlighetsgrad kan variera överr dygnet.
Man kan tala om " utmattningskänsla" , " mental dimma"
Under sommaren och eller vid vistelse i varmare länder kan en viss lättnad
av symtomen upplevas.
Efter minimal ansträngning kommer ofta värk, matthet och sjukdomskänsla av
influensakaraktär, som kan finnas kvar i timmar, ibland flera dygn.
Sjukdomsgraden varierar mycket, och karakteristiskt är att man kan få
oväntade försämringsperioder då såväl fysisk som psykisk aktivitet är kraftigt reducerad.
Försämringsperioder kan triggas av dålig sömn, infektioner eller annan stress, men de kan
oxå komma spontant.

  • Stress under tidig ålder
  • Trauma under tidig ålder
  • Borellia
  • Neuroendokrina störningar, reducerad aktivitet i hypotalamus-hypofys-binjurebarkaxeln(HPA-axeln)
  • Hypotalamus tillväxthormonaxeln
  • Autonoma störningar: Blodtrycksfall vid uppresning, hjärtklappning, andningsbesvär, torr i munnen samt kalla händer och fötter
  • Immunsystemet störs i samband vid virus och bakterie infektion
  • Mykoplasma, långvariga PC behandlingar tröttar ut
  • Läckande tarm
  • IBS