Digital Frekvens Medicin

Denna terapiform mäter och behandlar
microorganismer, slaggprodukter och toxiner som finns i din kropp ex.

 • virus, bakterier, parasiter, mögel, svamp och maskar. 

Digital Frekvens Medicin har mycket exakta frekvenser
som mäter och behandlar kemikalier/ tungmetaller.

Microber kan vara en möjlig grundorsak till våra vardagskrämpor och besvär.
Effekter du får på köpet:

 • Du blir gladare
 • Du tänker positivare
 • Du blir mer fokuserad
 • Du orkar prestera mera
 • Du sover lugnare o bättre
 • Du går på toa regelbundet
 • Bättre kärleksspråk o sexliv
 • Din fysiska psykiska återhämtning blir bättre
 • Din kropp blir basisk
 • Ditt immunförsvar blir starkt
 • Din kropp kommer till självläkning
 • när du gör en detox/ renar ur din kropp med frekvenser

Gör en kontroll för din framtids skull.

Är du en del av Kemikaliesamhället?
Digital Frekvens Medicin detekterar och eliminerar Kemikalier och Tungmetaller


Terapi med Frekvenser

Rensa bort ohyran som kan vara grundorsaken för bla:
Dolda inflammationer, smärtor, värk, Idrotts och muskelskador, Artros, Artrit, Reumatism, fibromyalgi , cirkulationsbesvär, Chrons, IBS, mag och tarmproblem, sköldkörtelproblem, obalans i endokrina systemet, fertilitetsproblem, PMS besvär, dåligt kärleksspråk, sexliv, HV, migrän, utbränd, kronisk trötthet, håglös, nedstämd, deprimerad, inkontinens, candida och övrig svamp, diabetes, Psoriasis, Eksem, Akne, Alsheimer´s , Parkinson, MS, m.m
Detox : Tarm, lever, njurrensning med godkända örtpreparat eller tarmreningskurs 3 dagar fredag-söndag.

Vad är Digital Frekvens Medicin

Dr Hulda Clark från boken The cure for all Diseases:
"elektricitet kan nu användas för att ta bort...på minuter inte dagar eller veckor som antibiotika kräver. Det är säkert och utan bieffekter och stör inte andra behandlingar som pågår."

Digital Frekvens Medicin sänder ut svaga elektriska impulser genom kroppen.

 • Digital Frekvens Medicin har mycket exakta frekvenser med dess specifika vågformer 
 • Mäter och behandlar candida, herpes och borrelia
 • Alla typer av mat och luft buren mögel, svamp, bakterier, virus, parasiter, maskar och kemikalier/ tungmetaller. 
 • Frekvenserna stimulerar och stärker också kroppens immunförsvar 
 • kan även förbättra funktionen hos kroppens organ. 
 • Kroppen kommer till självläkning. 
 • Allt har en egen specifik frekvens osv och det är detta som gör det möjligt att hitta
  t.ex en viss parasit och att sedan behandla densamma med frekvensterapi. 
 • Denna terapiform är baserad på välkända forsknings- och behandlingsresultat
  av R.R Rife och Dr. H.R. Hulda Clark. 
 • De anser att det inte finns några kroniska sjukdomar!

  Ta bort grundorsaken så som toxiner, slaggprodukter och kroppen kommer till självläkning

Hur fungerar en behandling?

 • Terapeuten gör flera olika scanningar 
 • Kan då se vad som belastar kroppen. 
 • Därefter behandlas kroppssystemen och organen med frekvenser
 • Svaga elektriska impulser leds genom kroppen
 • Oftast med elektroder som hålls i händerna. 
 • Digital Frekvens Medicin kan inte generera hög spänning (max 12 volt).

Din terapeut kan justera signalnivån till en komfortabel nivå som passar just dig!
Grund analyser och scanning tar ungefär en till två timmar.
Behandlingsperioden är beroende av vilket resultat scanningen har visat
samt av individuella skillnader på hur snabbt man svarar på behandlingen.
Din terapeut avgör hur många och hur frekventa behandlingar som behövs.
Klienten ska alltid vara delaktig och att ta sitt ansvar för ett lyckat och bestående resultat.

Tarm och kroppsrening

 • En ansvarskännande terapeut inleder alla patientrelationer med tarm-och kroppsrening
  För att rena och rensa från slagg,"oönskade Invånare", tungmetaller och gifter.
  Vi når två Syften- vi önskar mottagligheten för näring och eliminera ett mycket vanligt terapihinder. 
 • En ren kropp är mycket lättare att behandla.

Uppbyggnad av kroppen

 • Under och efter behandlingen kan det behövas olika tillskott av örter och naturliga vitaminer och mineraler 
 • Som din terapeut rekommenderar att du skall ta för att kroppen skall läka fortare. 
 • Detta är viktigt för ett bestående behandlingsresultat. 
 • Jag samarbetar som konsult för Holistic AB och är återförsäljare 

Vi behandlar inte personer med Pacemaker eller behandlar gravida

Framstegsmänniskan!

Egenvård - Digital Frekvens Medicin - med frekvenser kan
Detektera/upptäcka
Eliminera/ta bort okänta bakterier, virus,parasiter och maskar
Kemikalier / tungmetaller

 1. Andning ger god syretillförsel till kroppssystemen
 2. Minska stressen ökar cirkulationen i våra kroppssystem
 3. Rent vatten renar våra celler i hela kroppen
 4. Näringsrik kost med mycket grönsaker och frukt
 5. Goda relationer
 6. Ett gott skratt
 7. Motion
 8. God sömn

Självförgiftar vi oss?

Det mänskliga livet börjar i moderns livmoder, en värld vi förknippar med trygghet. Men sanningen är att det blivande barnet, innan hon föds, utsätts för hundratals miljögifter. Under hela livet fortsätter vi sedan att utsättas för nya miljögifter. De finns i maten vi äter och vattnet vi dricker, i barnens leksaker, i våra möbler och kläder, i datorerna på jobbet. Hur påverkas flickor och pojkar, män och kvinnor av miljögifter - av kemikalier?

Den ofrivilliga självförgiftningen i Kemikaliesamhället Vi vet att effekterna av kemikaliesamhället i många fall är allvarliga. Syntetiskt framställda färgämnen ex. azofärgämnen är vanliga livsmedelstillsatser, bland annat i kaviar, godis, bakverk, snacks, läsk och juice. Färgämnena har negativa effekter på människors hälsa, bland annat kan de ge upphov till allergiska reaktioner och beteendestörningar.

Ftalater är ett mjukgörande ämne som misstänks kunna påverka människans fortplantningsförmåga. Perfluorerade ämnen som används i golvpolish för att ge släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor har visat sig vara reproduktionsstörande och cancerframkallande och mycket svåra att bryta ner i naturen

Bromerade flamskyddsmedel som används för att försvåra antändning finns i en stor mängd material och har återfunnits i både blod och bröstmjölk. Särskilt allvarliga är det oftast för våra barn, eftersom deras kroppar fortfarande inte är färdigutvecklade. Kemikalierna används för att ge varor olika typer av egenskaper, ex : ökad livslängd, en viss färg och brandskyddsegenskaper. I vissa fall spelar de en avgörande roll för att förbättra våra liv, exempelvis som beståndsdelar i läkemedel. Men kemikaliernas fördelar måste vägas mot deras nackdelar.


Pris F- Scan Touch

Microorganismer/ Kemikalier/ Tungmetaller.

Hälsoanalys, kroppsanalys ingår. 120 minuter 1 500 kr
2:a behandling 60 minuter 750 kr

Kemikalie-/ tungmetallssanering hälsoanalys och kroppsanalys ingår.

Första behandlingen 120 minuter 1 500 kr 
2:a behandling 60 minuter 750kr